SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Tarkan YAZICI

NO Makale Adı
1375892060 PİYANO ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN PİYANO ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma; piyano öğretiminde karşılaşılan sorunların piyano öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi amacıyla 2012-2013 eğitim/öğretim döneminde piyano eğitim seminerine katılan ve çeşitli illerde görev yapmakta olan 54 AGSL öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırma boyunca nicel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak survey (tarama); veri toplama aracı olarak da araştırmacının hazırlamış olduğu “Piyano Öğretmeni Anketi” kullanılmıştır.

Piyano öğretmenlerinin, araştırma sonucunda; fa-sol anahtarlarındaki notaları dikey okuma/sesleme, bir anahtardan diğer anahtara geçerek çalma, parmak numaralarına uyarak çalma, deşifre yapma, staccato çalış tekniğini kullanma, legato ve staccato tekniğini her iki elde çalma, hız terimlerine uygun çalma, parçaları akıcı bir biçimde çalma, temel ritim kümelerini doğru çalma, hatalarını fark etme ve çözüm üretme kazanımlarının öğrenciye kazandırılma sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano, Öğretim, Piyano Öğretimi.