SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Şefika TOPALAK

NO Makale Adı
1378908878 MÜZİK EĞİTİMİNDE ÇALGI EĞİTİMİ SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel müzik eğitimi, bireyin müziksel davranışlarında, fikirlerinde, hayatı tanıyıp yaşamasında değişiklik oluşturmaya yönelik uygulanan sistematik bir süreçtir. Bu süreç bir kaç açıdan gerçekleşir. Bunlar; müziksel işitme eğitimi, çalgı eğitimi, ses eğitimi, müzik teorisi eğitimi gibi sıralanabilir.

Çalgı eğitimi oldukça zorlu ve takip edilmesi gereken, gerek öğretmen gerekse öğrenci tarafından birlikte, uyum ve işbirliği içerisinde yürütülebilecek zorlu bir eğitimdir. Çalgıdan güzel ve uyumlu sesler çıkarabilmek ve öğrencinin çalgıyı öğrenebilecek ve mesleki yaşamında da öğretebilecek duruma gelmesi için eğitim fakültelerinde öğrencilere uygulanan eğitimin temel sorunlarına bir bakış sunmak bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Betimsel bir araştırma olan bu araştırmada, literatür taraması yapılmış, araştırma konusu ile ilgili kitaplar, makaleler, sempozyum bildirileri, yayınlar, tezler incelenmiştir.

Toplumun genel müziksel beğenisini oluşturmak, geliştirmek ve değiştirmek müzik öğretmeninin temel görevlerinden birisidir. Genel müzik eğitiminin öğreticisi durumunda olan müzik öğretmenlerinin müziğin diğer alanları olan ses eğitimi, müziksel işitme eğitimi, müzik beğenisi eğitimi, yaratıcılık eğitimine olduğu kadar çalgısına da hakim olabilme becerisi bu bağlamda oldukça önem taşımaktadır. Genel müzik eğitimi veren kurumlarda gerek bireysel ders saatlerinin azlığı, gerekse dersin bir ders saati diliminde birden fazla öğrenciyle ders yapılması, çalgı eğitiminde öğrencilerin motivasyon eksiklikleri, çalgı öğrenmeye ayırdıkları süre azlığı, oturuş, duruş pozisyonlarındaki hata ve yanlışlar, öğretmenler tarafından gereken zamanın öğrenciye ayrılamaması gibi sorunlar sonucunda, çalgı yeterliliği düzeyi düşmekte, öğrencide çalgı hakimiyeti yeterince oluşamamaktadır.

GSL’lerin eğitim vermeye başladığı döneme kadar genel müzik eğitimi müzik eğitimi bölümlerinde çalgıya başlama yaşı genel olarak 20’li yaşları kapsamaktaydı. Oysa 20 yaş, çalgı eğitimine başlamak için çok geçtir. Ancak GSL’lerdeki öğretmen eksiklikleri, öğrenci alımlarında karşılaşılan sorunlar, programın yeterince uygulanamaması, öğretmen alımlarının il milli eğitim müdürlüklerine bırakılması gibi sorunlar sonucunda ise çalgı eğitimindeki nitelik sorunları farklı boyutlarda kendisini göstermektedir. Dolayısıyla, genel müzik eğitiminde çalgı eğitimi sorunları azalma göstermek yerine artarak devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Genel Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, GSL