SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Güz 2013  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ali DELİKARA

NO Makale Adı
1379527822 KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"

“İcracının çalgısı üzerindeki teknik gelişiminin sağlanması amacıyla yaratılan bir özel kompozisyon” olarak tanımlanabilen etüt kavramı, (Scholes, 1992, 336) hemen her çalgıda olduğu gibi, keman eğitimi ve repertuvarının da en önemli unsurlarından biridir. Etütler; bir ya da birkaç tekniğine yönelik yazılmış küçük çapta eserler olabildiği gibi; geniş, derin müzikal ifade biçimi olarak da karsımıza çıkmaktadır. Etütler, içerdikleri hedeflerle müziksel eserlerin teknik ve müzikal olarak doğru ve güzel seslendirilmesini/yorumlanmasını amaçlar. Bu yönüyle çalgı eğitiminde çok önemli bir yere ve işleve sahiptirler.

Bu makalede, ülkemizdeki eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dallarında yürütülen keman derslerinde yaygın olarak kullanılan Mazas–Special Studies,Op.36/1 metodundan 10 numaralı etüdün teknik analizi yapılarak içerdiği güçlükler saptanmış ve bu güçlüklerin giderilmesine yönelik olarak teknik çalışmalar oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Keman eğitimi, etüt, analiz, Mazas