SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
SONER ALGI

NO Makale Adı
1383487181 MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ DESTEKLİ BAĞLAMA ÖĞRETİMİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırma, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda Geleneksel Türk Sanat Müziği destekli bağlama öğretiminin incelenmesi ve sonuçlarını içermektedir. Araştırmanın konusuyla ilgili kaynaklar taranarak gerekli veriler elde edilmiş ve araştırmayla ilgili 3 çalışma grubu oluşturulmuştur. Birinci çalışma grubu, yapılandırılmış görüşmelerin gerçekleştirildiği, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Devlet Konservatuvarları ve Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları’nda bağlama derslerini yürütmüş ve yürütmekte olan 8 uzman öğretim elemanından oluşmaktadır. İkinci çalışma grubu, uygulama sürecinde derslerin ve sınavların değerlendirmelerini yapmak üzere oluşturulmuş 3 bağlama öğretim elemanından oluşmaktadır. Üçüncü çalışma grubu ise, deneyin gerçekleştirildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 1. sınıf 2. yarıyıl 4 bağlama öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın deney sürecinde 2 öğrenci kontrol ve 2 öğrenci deney grubu oluşturulmuştur. 15 haftalık bu süreç içerisinde deneysel desen olan “statik grup karşılaştırmalı desen” kullanılmıştır. Her 5 hafta için 1 ünite uygulanmak üzere toplam 3 ünite oluşturularak kontrol grubuna Geleneksel Türk Sanat Müziği desteği olmayan bir bağlama eğitimi-öğretimi, deney grubuna ise Geleneksel Türk Sanat Müziği destekli bir bağlama eğitimi–öğretimi verilmiştir. Her 5 haftanın sonunda gruplar, performans ve teori olmak üzere iki bölümlü sınava alınmıştır. Değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için uygulanan tüm dersler ve sınavlar video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Yapılan tüm sınavların sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Bağlama, Bağlama Öğretimi, Geleneksel Türk Halk Müziği, Geleneksel Türk Sanat Müziği