SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Hamit YOKUŞ

NO Makale Adı
1391764147 MÜZİK ÖĞRETMENİ VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARINA İLİŞKİN YETERLİLİKLERİ

Bu araştırma, müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterliliklerinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören (n=66) 3. sınıf (n=43) ve 4. sınıf (n=23) ve Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören (n=33) 3. sınıf (n=16) ve 4. sınıf (n=17) öğrencileri oluşturmaktadır (N=99). Araştırmanın amacı doğrultusunda, müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarı yeterliliklerini saptamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen Eğitim Müziği Yeterlilik Anketi ve ayrıca demografik özellikleri için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterliliklerinin yüksek düzeyde; sınıf öğretmeni adaylarının ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak, sınıf öğretmenliği adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterliliklerinin arttırılmasına ve dolayısıyla müzik derslerinin etkili biçimde işlenmesine yönelik çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, eğitim müziği dağarı, müzik öğretmeni adayı, sınıf öğretmeni adayı, yeterlilik.