SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Vesile KAPTAN AYKAÇ

NO Makale Adı
1393445453 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA ÖRNEK BİR DERS SUNUMU

Probleme dayalı öğrenme modeli, yaşayarak öğrenmeyi ve yaratıcılığı destekleyen bir öğrenme modeli olduğu için, bu makalede bu eğitim modelinin sanat eğitimi derslerinde kullanabilirliliği sorgulanmıştır.
Bu amaçla şu sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır:
Probleme dayalı öğrenme yaklaşımı nedir? Probleme Dayalı öğrenme sürecinin temel özellikleri nelerdir? İlköğretim okullarında görsel sanat eğitimi açısından probleme dayalı öğrenme süreci nasıl düzenlenmelidir? Sanat eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkisi nasıldır? Bu sorulara cevap aranırken ilk ve ortaöğretimde uygulanabilirliliği için çağdaş sanat konusu seçilmiş ve probleme dayalı eğitim modeli ile ilköğretim öğrencilerine uygulatılarak uygulanabilirliği görülmüştür.


Anahtar Kelimeler: Probleme dayalı öğrenme, görsel sanat eğitimi