SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 1  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ali ÖZDEK

NO Makale Adı
1395931828 MAKAMSAL KARAKTERDEKİ GİTAR MÜZİĞİ ESERLERİNİN LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

ÖZET
Bu araştırma makamsal karakterdeki gitar müziği eserlerinin gitar eğitimindeki kullanım durumunu farklı boyutlarıyla belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, makamsal karakterdeki gitar müziği eserlerinin kullanımıyla ilgili durumunun betimlenmesine yönelik bir çalışma türü olmakla birlikte; literatür tarama ve görüşme (mülakat) yöntemlerinin kullanıldığı bir model içermektedir. Araştırmayla ilgili verilerin elde edilebilmesi için üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dalları ve güzel sanatlar fakültelerine bağlı müzik ile ilgili bölümlerde görev yapmakta olan 16 adet gitar öğretim elemanına yönelik hazırlanmış 10 soruluk bir görüşme formu uygulanmıştır. Çalışmanın betimsel özelliğini yansıtması bakımından önem arz eden bu veriler elde edildikten sonra analiz edilerek değerlendirilmiştir. Makamsal karakterdeki gitar müziği eserlerinin eğitimde kullanılmasının öğrencilerin farklı kültürlere ait müzikal değerlerin/sistemlerin bir araya nasıl geleceğini kavrayabilmelerine katkı yaratabileceği ve Batı müziğine ait alışılagelmiş yapılardan ayrı olarak çok boyutlu bir teknik altyapı kazandırabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Gitar, Gitar Eğitimi, Eser, Makam.