SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Şeydagül KAPÇAK

NO Makale Adı
1407749793 J. BRAHMS’IN “OP. 108 No:3 RE MİNÖR KEMAN-PİYANO SONATI”, “ALLEGRO” BÖLÜMÜ’NÜN “MÜZİKAL İFADE BAĞLARI” YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

“J.Brahms “Op. 108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı Allegro Bölümü”nün Müzikal İfade Bağları Yönünden İncelenmesi” adlı bu araştırma, J.Brahms’ın, oda müziğinde ve keman eğitiminde önemi büyük olan, melodik yapısı, ritmik yapısı, müzik yazısı ile keman öğrencisini ve eğitimcisini düşünmeye zorlaması ve çözüm üretme yoluna sevk etmesi yönüyle, keman eğitiminde iyi bir çalışma alanı olduğu düşünülen sonatın, “Müzikal İfade Bağları” nın saptanmasıyla, ulaşılan bilgilerin yorumlanmasını amaçlamaktadır.
Eserde elde edilen “Müzikal İfade Bağları” analiz yöntemi ile tespit edilmiş, literatür tarama ile elde edilen bilgiler doğrultusunda yorumlanmıştır. Analiz, “Peters Edisyon” üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eserde, hızlı bölüm olan “Allegro” (birinci bölüm) incelenmiştir.
Araştırmada elde edilen bilgilerin, Romantik Dönem müzik özellikleri, J.Brahms’ın müzikal anlayışı ve özellikleri, eseri çalarken nasıl düşünülmesi, nasıl seslendirilmesi, hangi bilgilere yoğunlaşılması ve öncelik verilmesi gerektiği hakkında keman öğrencilerine, hangi adımları izleyeceği ve hangi adımları öğreteceği hakkında keman eğitimcilerine, “Op.108 No:3 Re Minör Keman-Piyano Sonatı” ile ilgili çalışma yapan tüm araştırmacılara bakış açısı sağlayacak, faydalı ve ayrıntılı bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: J.Brahms, Sonat, Keman Eğitimi, Romantik Dönem