SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 2, Sayı 2  Güz 2014  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gamze Elif TANINMIŞ

NO Makale Adı
1408098944 KONUM GEÇİŞLERİNE YÖNELİK OTAKAR SEVCİK OP. 8 ALIŞTIRMALARINA İLİŞKİN UZMAN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırma, yükseköğretim kurumlarının Devlet Konservatuarları ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde görev yapan ve yapmış olan keman eğitimcileri ve keman eğitimci- sanatçılarının görüşleri doğrultusunda, keman eğitiminde konum geçişlerinde dikkat edilmesi ve uygulanması gereken davranışları ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada verilere ulaşmak için kaynak tarama yöntemi ve görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan kaynak taramalarında yerli ve yabancı verilere ulaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde keman eğitimcilerine Sevcik alıştırmaları, Sevcik Op 8 ve konum geçişleri hakkında sorular sorulup görüşleri alınmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen verilen veriler yüzde- frekans değerleri ile tablo halinde verilmiştir.

Araştırmada, konum geçişlerinin doğru ve iyi olabilmesi için öncelikle rahat bir duruş ve tutuşun gerektiği; sol elin keman sapında doğru konumlandırılması gerektiği; başparmağın inici ve çıkıcı konum geçişlerinde önemli bir işlevi olduğu; sol elin esnekliği ve yumuşaklığının sağlanması gerektiği tespit edilmiştir. Yapılan konum değiştirmelerin glisendo tekniği kullanılarak yapılması gerektiği, ancak yapılan glisendonun özellikle hissettirilmesi gereken durumlar dışında hissettirilmemesi gerektiği görülmüştür. Sevcik Op 8’in konum çalıştırması yönünden çok faydalı bir kaynak olduğu; parmakların kuvvetlenmesi, konum geçişlerine hakimiyet ve entonasyon sorunlarının giderilmesi açısından çalıştırılmasında fayda olacağı; ancak konum geçişlerinin sadece Sevcik Op. 8 ile sınırlandırılamayacağı ve farklı kaynaklar ile desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Konum Geçişleri, Konum Değiştirme, Sevcik Op. 8