SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Abdullah AYAYDIN

NO Makale Adı
1447567516 EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK) AKIMININ GÜNCEL BAKIŞ AÇISIYLA BAZI YÖNLERDEN İNCELENMESİ

Genel ifade ile çağdaş sanat akımları olarak bilinen akımlar ortaya çıktıktan sonra sanat dünyasını birçok yönden etkilemişlerdir. Özellikle yirminci yüzyılın başlangıcına yakın akımlar sanat dünyasında yeni bir sayfa açmıştır. Bu akımların en önemli ve etkili olanlarından biri de Empresyonizm (İzlenimcilik) olarak anılan akımdır. Bu akım ortaya çıktığı günde çevresinde farklı algılanmakla birlikte her çağda daha da farklı algılanmalara devam etmiştir. Kendisinden sonra çıkan tüm akımlarla olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkileşim içinde olan Empresyonizm, neredeyse tüm sanat akımlarını peşinden sürüklemiştir. Akımın çevresine etkileri değişik zamanlarda değişik boyutlarda devam etmiştir. Farklı kültürlerde farklı tepkiler oluşurken farklı zamanlarda da farklı yorumlar ortaya çıkmıştır denebilir. Bu araştırmada Empresyonizm; doğuş süreci, sanat dünyasına katkıları, eserlerin o güne göre sıra dışı özellikleri ve diğer akımlarla etkileşimi gibi bazı yönlerden incelenerek günümüze yansımaları açısından tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Empresyonizm, Çağdaş, İnceleme