SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Elif YILDIZ

NO Makale Adı
1448548439 RENKLERİN REKLAM ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 2012 KIRMIZI REKLAM ÖDÜLLERİ

Bu çalışma, sözsüz bir iletişim kodu olan renklerin, reklamlardaki kullanımı ve tüketiciler üzerindeki etkilerinin önemini vurgulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Algısal örgütlenmelerimize yardımcı olan renkler, tüketicinin satın almayı düşündüğü mal ve hizmeti tanımasına yardım ederek, duyuları harekete geçirirler. Çalışma kapsamında seçilen basılı reklamlar renk boyutunda incelenerek, algılamamız açısından farklı renklerin farklı karakterlere sahip olduğu söylemi ortaya konulmak istenmektedir.

Araştırmanın çalışma desenini 2012 Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri yarışmasının Basında En İyi Mobilya ve Dekorasyon Reklamı kategorisinde ödül alan reklamları oluşturmaktadır. Araştırmada ele alınan basılı reklamlar; göstergebilimin temel unsurları olan gösterenler, gönderge sistemleri ve analiz bağlamında ele alınarak incelenmiştir. Bu kavramların açıklamalarına “Renklerin Reklamlarda Kullanımına İlişkin Reklam Örneklerinin Analizi” adlı bölümde yer verilmiştir.

Renklerin fiziksel ve psikolojik etkileri, onları kendi başlarına mesaj veren bir yapıya dönüştürerek reklamın algılanmasında etkin bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu çalışmada reklam ilanlarında kullanılan renklerin ifade ettiği anlamlar üzerinde durulurken ayrıca reklamların algılanmasında üstlendikleri etkin rolünde önemi vurgulanmaktadır

Anahtar Kelimeler: Reklam, algı, Gestalt, renk