SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 3, Sayı 2  Güz 2015  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Tuba GÜLTEKİN, Ezgi TOKDİL

NO Makale Adı
1450362557 SANATÇI YÖNELİMİNİN HYLETİC DATA BAĞLAMINDA İLİŞKİSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Araştırmada varlığın özüne yönelen fenomenoloji felsefesi, soyutlama süreçlerinin ortak yönleri ile değerlendirilmiştir. Bu süreçte, fenomenolojik indirgeme süreçlerinin sanat ve estetik alanına yansımaları incelenmektedir. Duyusal olandan uzaklaşarak, nesnelerin öz bilgisine ulaşan ve tasarımsal boyuta taşınan sanatsal yaratımlarda bilgi fenomeni, nesnelerin öz bilgisi; tüm inceleme süreçlerinin ardından Fikret Mualla'nın resimleri üzerinde analiz edilmektedir. Nesnelerin özüne yönelen fenomenolojik bakış, örnekleme alınan çalışmalar üzerinde incelenirken; nesnelerin özsel bilgisinin yanında, sanatçı ile nesne ilişkileri arasındaki duyusal süreçlerde Hyletic data’ya değinilmektedir. Aynı zamanda Fikret Mualla resimlerinde; noema ve noesis kavramları anlamsal boyutta ve nesnelerin tasarımsal özelliklerinin arkasındaki süreçlerle birlikte ele alınmaktadır. Tüm bu çözümlemeler sonucunda konu analizi yapılarak, örnekleme alınan resimler; bilgi fenomeni, hyletic data, duyusal çözümlemeler ve noema - noesis kavramları ile birlikte bütünsel olarak araştırılmaktadır.
Anahtar kelimeler: fenomenolojik indirgeme, noema – noesis, hyletic data, yönelimsellik, Fikret Mualla