SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 1  Bahar 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Özge MAZLUM, Fehmi Soner MAZLUM

NO Makale Adı
1458122604 İLKÖĞRETİM 4. SINIF DERS KİTAPLARININ GÖRSEL TASARIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı, ders kitaplarının görsel tasarımına yönelik öğretmenlerin görüşlerini almak ve buna göre ders kitaplarının görsel tasarımı ile ilgili öneriler geliştirmektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde farklı illerde görev yapan 44 Türkçe ve sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Sonuç olarak; 9-10 yaş grubundaki öğrencilerin ders kitabının, açık ve anlaşılır sayfa düzenine sahip olması, görsellerinin uzmanlar tarafından nitelikli ve içeriğe uygun olarak oluşturulması gerektiği bulunmuştur. Ayrıca öğretmenler ders kitabının; “özgün ebadı olan, sayfada yazı yazılabilecek boş alanları bulunan, esprili, renkli, yalın ve eğlenceli bir kitap olmasını” önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ders kitabı tasarımı, görsel tasarım, grafik tasarım