SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Güz 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ömer ERDEM, Belgin BORAN, Handan NARİN

NO Makale Adı
1470311642 TARİHSEL VE KÜLTÜREL BİR MİRAS OLAN KARATEPE AÇIK HAVA MÜZESİ’NİN SANAT EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Müze, geçmişten geleceğe aktarılacak eserlerin, toplanıp, saklanıp, korunup sergilenerek işlevsel ve sanatsal açıdan öğrenilmesini ve bu nesnelerin tarihsel ve toplumsal açıdan değerlendirilmesini sağlayan kurumdur. Koleksiyonlarında bulundurdukları eserlerle geçmişten geleceğe bir kültür köprüsü oluşturan müzeler, toplumların kültürel geçmişlerini, zenginliklerini, değerlerini gelecek nesillere aktarır ve korur. Sanat eğitimi de kültürel bir varlık haline gelen müzeleri, öğrenme ortamlarında kullanarak bireylerin yaratıcı etkinliklerine katkı sağlamaktadır.Yaklaşık 2700 yıl geçmişe sahip olan Hitit uygarlığına ait bir şehir olan Karatepe, Hitit Hiyeroglif yazılarının 135 yıl süren gizeminin çözülmesini sağladığı için tarihte önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin ilk açık hava müzesi olma özelliğini taşıyan Karatepe Açık Hava Müzesi, o döneme ışık tutan sanat eserlerini içinde barındıran yapısıyla bugün sanat eğitiminin de sorumluluk alanı haline gelmiştir. Bu çalışmada öğrencilerin Karatepe Açık Hava Müzesini, grafik tasarım iletişim araçlarından biri olan Afiş ile, ele almaları sağlanarak, köklü bir geçmişe sahip olan Hitit uygarlığının günümüz imgeleriyle şekillenen öğrencilerinin yaratıcılıklarına ne gibi etkilerde bulunabileceği, sanat eğitimi alan öğrenciler tarafından Karatepe Açık Hava Müzesinin grafik tasarımda bir sorumluluk alanı olarak nasıl ifade edilebileceği, afiş tasarım uygulamaları ve bu uygulayamaya ilişkin öğrencilere yöneltilen soru metni yardımı ile araştırılmıştır. Böylelikle müzelerin grafik eğitimine konu edilmesine dair bir takım bulgular ( dolaylı öğrenme, kültürel duyarlılık, toplumsal sorumluluk vb. gibi) elde edilmiştir. Aynı zamanda bu çalışma, grafik tasarımı eğitiminde uygulanan yöntemlere yeni bir seçenek sunma amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada daha çok görme, anlama, bilgilenme duyumsama ve içselleştirme gibi deneyimlenmesi gereken süreçlerin yaşanmasına öncelik verilmiştir. Sanat eğitimi alan öğrencilerin bu çalışmayla, bir öğrenme alanı olan müze aracılığıyla kültüre ve o kültürün ürettiği değerlere ilişkin öğrenme yaşadıkları ve öğrendikleri bu bilgileri tasarımlarında anlamlandırarak ifade ettikleri sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Müze, Kültürel Miras, Tasarım.