SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 4, Sayı 2  Güz 2016  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Figen GİRGİN, Ümran BULUT

NO Makale Adı
1476817971 YENİDEN ÜRETİLEN YAPITLAR ARACILIĞIYLA ÇAĞDAŞ SANAT ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMA ÇALIŞMALARINA ETKİLERİ

Daha önceden yapılmış olan bir eserin yinelenmesine dayanan yeniden üretim, sanat içinde evrilerek farklılaşmıştır. Bir yapıtta iyi olan, onu kusursuz gösteren şeylerin ne olduğunu öğrenme isteği ve merakı sonrasında gerçekleşen deneyimleme ve aktarım süreci, çağdaş sanatta ve günümüzde değişime uğramıştır. Yeniden üretilen yapıtlar aracılığıyla çağdaş sanat öğretiminin öğrencilerin uygulama çalışmalarına etkilerini belirlemek amacıyla, Marmara Üniversitesi’nde Tezli Yüksek Lisans eğitimi alan 8 öğrenci ile yapılan bu araştırma, nitel araştırma yönteminin eylem araştırması modeline göre gerçekleştirilmiştir. 10 uygulama çalışması (1 öğrenci 3 uygulama çalışması yapmıştır), 3 uzman tarafından değerlendirilmiş ve çağdaş sanatın öğretiminde yeniden üretilen yapıtların kullanılmasının olumlu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Yeniden Üretim, Yeniden Üretilen Yapıtlar.