SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Harun KESKİN

NO Makale Adı
1488461508 MÜZİKLİ OYUN HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ MÜZİK EĞİTİMİ ALMAYAN BİREYLERDE EZGİ TEKRARI BECERİSİNE ETKİLERİ

Bu araştırmanın amacı, müzikli oyun hazırlık sürecinin, müzik eğitimi almayan bireylerde ezgi tekrarı becerisine etkilerini inceleyerek; mesleki müzik eğitimi almayan bireylerle yapılacak şarkı öğrenme, şarkı söyleme etkinliklerinin ezgi tekrarı becerisine katkısının ortaya konmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitim/öğretim yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaratıcı Drama Topluluğunda yer alan 28 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Müzikli oyun olarak Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyun, ölçülecek müziksel becerisi parametresi olarak ise “ezgi tekrarı” becerisi belirlenmiştir. Deneysel araştırma niteliğinde, tek grup ön test-son test desenli bu çalışmada; 12 haftalık müzikli oyun hazırlık çalışmalarının ilk haftasında ve son haftasında 7 adet ezgi tekrarı sorusu 28 öğrenciye, kamerada kayıt altına alınarak uygulanmıştır. Araştırmacı ve iki alan uzmanının öntest ve son testi değerlendirmeleri neticesinde, son test lehine 17,4 puanlık bir gelişme saptanmıştır. Müzikli bir oyun hazırlığı sürecinde öğrencilerin yeni şarkılar öğrenmeleri, şarkıları bir müzik eğitimi uzmanının gözetiminde doğru ses ve doğru ritimde söylemeleri ezgi tekrarı becerisinde önemli bir gelişmeye sebep olmuştur. Bu sonuçtan yola çıkarak; müziksel becerilerin 18-22 yaş aralığındaki gençlerde geliştirilebilir olduğu; yeni şarkılar öğrenmenin ve bunları doğru ses ve ritimde öğrenmenin müzik becerisini geliştirdiği anlaşılabilmektedir

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Ezgi Tekrarı, Müzikli Oyun, Keşanlı Ali Destanı