SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 1  Bahar 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Tuğba DÜZENLİ, Sema MUMCU, Doruk Görkem ÖZKAN, Elif Merve ALPAK

NO Makale Adı
1489581917 PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE KENTSEL OBJE TASARIMLARININ SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

Resim, müzik, heykel, sinema gibi sanatın her alanıyla, mimarlık, içmimarlık ve peyzaj mimarlığı meslekleri yakın ilişkiler kurmaktadır. Sanatçı-tasarımcı nesneler hakkında fikir yürütür, onları kendi algılama biçimi doğrultusunda tanımlar, yorumlar ve zihninde oluşan kavramlar sonucunda yeni nesneler oluşturarak tasarım gücünü ortaya koyar. Bu çalışmada da Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 1. Sınıf öğrencilerinin temel tasar dersi kapsamında “dinamizm ve yükseliş” temasına bağlı olarak tasarladığı kentsel obje maketleri sanatsal açıdan incelenmiştir. Kentsel tasarım çalışmalarında kullanılan objeleri öğrencilerin; sanatsal olarak nasıl biçimlendirdiği, verilen soyut kavramı nasıl tasarıma dönüştürdüğü araştırılmıştır. Objelerin tasarım süreci ve süreç sonunda ortaya çıkan farklı doku ve biçime sahip kentsel obje maketleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Sonuçta öğrencilerin maketle ifade ettikleri “dinamizmi ve yükselişi” anlatan kentsel obje tasarımları; yaratıcı, özgün ve modern sanat ürünleri olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Soyutlama, Kentsel Obje Tasarımı