SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Şakire OCAK KARABAY, Gamze BİLİR SEYHAN

NO Makale Adı
1497529871 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN GÖRSEL SANAT EĞİTİMİ VE ESTETİK

Erken dönemde, çocukların sanat ve estetikle kurdukları bağlantılar sanata duyulacak ilginin oluşturulmasına ve sanat ve estetikle ilgili önemli becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında sanat ve estetik konularını uygulamaya geçirebilmeleri için lisans eğitimlerinde bu konulara yönelik zengin içerikli eğitimler almaları, donanımlı olmaları ve deneyim kazanmaları yaratıcı, sanatsal ve estetik duyuları gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek için önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Bu çalışmada, “Materyal Geliştirme” dersinde, “çocuk hakları” teması çerçevesinde öğretmen adaylarının ürettiği özgün ve yaratıcı eğitim materyallerine yönelik örnekleri tartışmak amaçlanmaktadır. Bu nitel çalışmada araştırmacılar, öğretmen adaylarının çocuk hakları teması kapsamında sanatsal ve estetik bakış açısıyla geliştirmiş oldukları materyalleri doküman inceleme yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Materyaller öğretmen adaylarıyla değerlendirilmiş ve süreçte yaşamış oldukları deneyimlerle ilişkili görüşleri grup olarak tartışılmıştır. Okul öncesi eğitiminde yaygın olarak kullanılan somut kavramlardan ziyade daha az tercih edilen soyut kavramlar ve kazanımların kullanımına yönelik bilgilendirmelerle öğretmen adaylarının sosyal farkındalıklarının artırılmasına çalışılmış ve bu süreçte “çocuk hakları” materyallerin tasarımlarında çalışılacak olan tema olarak belirlenmiştir. Araştırmacılar gözetiminde, öğretmen adayları amaca yönelik özgün artık materyaller kullanarak bireysel ya da grup olarak tasarımlarını gerçekleştirmişlerdir. Öğretmen adaylarına temayla ilişkili derinlemesine araştırma yapmalarına ve bulduklarını paylaşmalarına zaman verilmiş ve derste bunlar paylaşılarak yapacakları ürünlerin eskizleri üzerinden görüşler hep birlikte tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, sanat, estetik, yaratıcılık, okul öncesi öğretmen, materyal tasarım