SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 5, Sayı 2  Güz 2017  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Meltem KATIRANCI, Zuhal BAŞBUĞ

NO Makale Adı
1511948320 ORTAOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ PORTRE KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ ÖRNEĞİ

Görsel Sanatlar dersinde portre konusunun işlenmesi, öğretmenin kullandığı yöntem ve tekniklere, öğretmen profiline, çalışma ortamına ve öğrenci profiline göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda portre konusunun öğretilmesinde kullanılan öğretim yöntemleri, öğretmenin hareket güzergâhı, sınıfın fiziki tanımı, öğrenci ve öğretmen durumuyla ilişkilendirilerek, kullanılan baskın öğretim yolunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için belirlenen ders kapsamında Antalya ili, Aksu ilçesindeki bir ortaokulda gözlem ve araştırma çalışması yapılmıştır. Ders kayıt edilerek, çözümlenme amaçlı, bir nitel araştırma yöntemi olan “Eğitsel Eleştiri” modeli ile gözlemlenmiştir. Dersin gözlemine ek olarak “Tipik Durum Örneklemesi” için, bir öğretmen ve 7.sınıf öğrencileri belirlenmiştir. Araştırmadaki veriler; dersin kayıt işlemi, yazılı ve görsel dokümanlar, öğretmenle yapılan görüşmeler ve gözlemlerden elde edilmiştir. Bu araştırmada eğitsel eleştiri modeli kullanılarak, görsel sanatlar dersinde öğretmen sunum biçimi ve kullandığı yöntemin belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmanın sınıf mevcudu az olan bir sınıfta yapılmış olması ile öğretmen öğrencilere yeteri kadar zaman ayırabildiğini görebilmekteyiz. Seçmeli resim dersinin seçilmiş olması da 1 saat olan görsel sanatlar dersine 2 saatlik katkı sağlamıştır. Öğretilecek konunun zamana yayılarak daha rahat kavratılabildiği söylenebilir. Öğretmen tipleri ile kullanılan öğretim yöntemin, öğrencinin öğrenmesine ve derse karşı tutumlarını nasıl etkilediği bu çalışma ile net biçimde görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Öğretmen, Öğrenci, Okul