SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Bahar 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Tuğba DÜZENLİ, Serap YILMAZ, Elif Merve ALPAK

NO Makale Adı
1517811171 PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM SÜRECİNDE DOĞAL ÖRÜNTÜLERDEN ESİNLENME

Tasarımda doğadan esinlenme yaklaşımını uygulayan bir tasarım eğitimi doğaya daha duyarlı olan ve çevre bilincine sahip çevresel tasarımcıların yetiştirilmesinde önemli bir etkendir. Bu nedenle bu çalışmada peyzaj mimarlığı eğitiminde doğadan esinlenme yaklaşımının benimsenmesiyle biçimlenen örüntü odaklı tasarım süreci incelenmiştir. Doğadaki bileşenler kendi içinde bir kompozisyon oluştururlar ve bu kompozisyonlar örüntülerden oluşur. Doğal örüntülerin analizi ve anlaşılması doğadan esinlenen tasarımların yönlendirilmesinde anahtar rolü oynar. Bu bakış açısı içinde Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1. Sınıf derslerinden olan “Çevre Tasarım Proje1” dersi kapsamında doğadan esinlenme, örüntülerden yararlanma yaklaşımı peyzaj mimarlığı kapsamında ele alınması gereken bir konu olarak görülmüştür. Bu derste yapılan, “çocuk oyun ve oyun etkinlikleri” temalı maketler çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Uygulama kısmında seçilen 4 öğrenci çalışması (maketi); araştırma süreci (doğal örnekler), ve yaratıcı ürün (maket) açısından değerlendirilerek tasarımda doğadan esinlenme süreç yaklaşımı örüntü bağlamında incelenmiştir. Sonuçta örüntülerden esinlenme yaklaşımını uygulayan bu tasarım eğitiminde; öğrencilerin biçim tasarlamaları, konsept-etkinlik belirlemeleri ve mekansal kurguyu sağlamaları kolaylaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj Mimarlığı, Tasarım, Esinlenme, Doğa, Örüntü