SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 1  Bahar 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Rasim SOYLU

NO Makale Adı
1521605303 METAFİZİK RESİM VE CHİRİCO

Dedesi Osmanlı sarayında bir tercüman ve babası Osmanlı demiryollarının yapımında mühendis olarak çalışan Giorgio de Chirico, sanat tarihinde gizemli rüya dünyasının ve doğaüstü mekânların sihirbazı veya büyücüsü olarak tanımlanır. Genellikle “Enigma” ile başlayan isimleri olan eserleri bilinmezlik ve muamma teması taşır. Chirico’nun Ateist olduğu iddia edilir ancak onun resimlerinde mistik eğilimler görülmektedir ve çalışmalarında Ateizm çağrıştıran imgeler nadiren görülür. Ruhsal gerçeklik ve metafizik keşifler Chirico’nun en büyük ilgi alanıdır. Kelimelerle ifade edilemeyecek iç dünya arayışlarını ve deneyimlerini resimlerinde boyamıştır. Filozofik bakış açısı, Nietche ve Schopenhauer felsefesinden etkilenmekle birlikte, Hindu ve Budist inançlarına da ilgi duymuştur. Chirico’nun Sürrealistleri ciddi bir şekilde etkilediği görülür. Bu çalışmanın amacı Chirico’nun mistik ve metafizik kavramları içeren düşünce ve sanat yapısını ve eserlerinde ortaya koyduğu metafizik resim anlayışını incelemektir. Yöntem olarak Chirico’nun düşünce ve sanat anlayışını konu alan literatür taranacak ve resimlerinde ortaya koyduğu metafizik biçim ve semboller incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Enigma, Muamma, Mistisizm, Metafizik