SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 2  Kış 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Selin GÜNEŞTAN

NO Makale Adı
1539784634 MUSTAFA AYAZ RESİMLERİNDE KADIN İMGESİ

Bu araştırmada çağdaş Türk resim sanatının önemli ustalarından biri olan Mustafa Ayaz’ın eserlerinde yer alan kadın imgesi ele alınmıştır. Veri toplama yöntemi olarak literatür taraması ve nitel araştırma yaklaşımlarından “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Mustafa Ayaz ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmenin ses kaydı alınmış ve ses kaydı yazıya dökülmüştür. Araştırma verilerinin analizi için “betimsel analiz tekniği” kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Ayaz, Resim, Kadın, Kadın İmgesi