SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 6, Sayı 2  Kış 2018  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Saadet KURAM, Ersan ÇİFTCİ

NO Makale Adı
1542398284 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SES EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Bu çalışma ses eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmeni adaylarının konuşma becerileri üzerindeki etkisini test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde, “Müzik Öğretimi ” dersini alan Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2. sınıf öğrencilerinden gönüllülük esasına göre belirlenen 10 kişi oluşturmuştur.
Sekiz hafta süren çalışmada öğrencilere gevşeme, duruş, solunum, rezonans, fonasyon, artikülasyon konularını içeren ses eğitimi çalışmaları uygulanmıştır. Bireysel olarak verilen ses eğitimi çalışmaları sonrasında uygulanan ses eğitimi dersinin etkililiğine ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini almak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
Sonuç olarak ses eğitimi çalışmalarının sınıf öğretmeni adaylarının konuşma becerilerine olumlu yönde etkisi olduğu ve adayların bu konudaki farkındalıklarına katkısı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak hizmet öncesinde ve hizmet içinde ses eğitimi çalışmaları uygulanarak sınıf öğretmenlerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.