SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 2  Güz 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
M. Kayhan KURTULDU, Sıla GÖNÜL

NO Makale Adı
1565560554 PİYANO EĞİTİMİNDE DİKKAT STRATEJİSİ UYGULAMASININ KLASİK ANLATIM VE ANLAMLANDIRMA STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE DENENMESİ

Yapılan çalışmada dikkat stratejilerine yönelik uygulamanın anlamlandırma stratejisi ve klasik anlatım karşılaştırması kapsamında etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada dikkat stratejileri ile uyarıcı işaretler kullanılan deney ve kontrol gruplarına ilgili konunun anlatılması (biri klasik diğeri anlamlandırma) farklı biçimde ele alınmış ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın yürütülmesi için belirlenen iki farklı uygulama grubu Ordu Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında seçilmiştir. Piyano dersi başarı notları ile denkliği sağlanan iki uygulama grubuna aynı konu farklı iki biçimde anlatılmış ve dikkat stratejilerinin doğrudan etkisinin ölçülmesi sağlanmıştır. Yapılan uygulamadan elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak işleme tabi tutulmuş, uygulama öncesinde normal dağılım varsayımına ilişkin sınama gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılmaması sebebiyle Mann Whitney U testi tercih edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde anlamlandırma stratejisi ile konuyu öğrenen ikinci uygulama grubunun diğer gruba göre kısmen daha başarılı olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Piyano eğitimi, anlamlandırma, dikkat, klasik anlatım.