SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 7, Sayı 2  Güz 2019  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Funda KURAK AÇICI, Elif SÖNMEZ, Şebnem ERTAŞ BEŞİR

NO Makale Adı
1566059792 TASARIM EĞİTİMİNDE SINIR KAVRAMI İLE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM

Tasarım eğitimi kavramsal, fiziksel, dijital veya metinsel olmak üzere pek çok eğitim modeli ile çevrelenmiştir. Eğitim sürecin de sadece somut olan bilgiyle uğraşılmadığı bir gerçektir. Tasarım eğitimi alan öğrenciler için sözel anlatım ve dinlemeye dayalı klasik yönteme oranla görme, algılama ve kavrama kavramlarının yer aldığı yöntemlerin daha etkin olduğu yapılan birçok çalışma sonucu görülmektedir. Bu çalışma ise iç mekan da tasarım yaklaşımının hedef alındığı, mekan örgütlenmesinin anlatımında kavramsal yöntemin uygulanması ve bunun öğrenci ürünlerine etkisini konu almaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde İç Mekanda Sınır Öğeleri adlı ders kapsamında; mekanların nasıl örgütlendiği ve örgütlenirken yararlanılan en temel mekan bileşenlerinin anlatıldığı bir öğrenim süreci yaşanmaktadır. Süreçte yapılan tasarım çalışmasın da ise öğrencinin bir kavram ile çalışması ve bunun son ürünün değerlendirilmesiyle bir bağlılığı olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kavram olarak ise ‘sınır’ kavramı seçilmiştir. Sınır kavramı ile derste edinilen bilgiler sonucu öğrencilerin hazırladıkları mekan tasarımlarının daha iyi anlamlandırılacağı düşünülmüştür. Bu araştırma kavramsal çalışma ile öğrenciye aktarılan bilginin tasarımda tanımlanmasına yöneliktir ki sınanan hipotez çıkan sonuçlar ile doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım eğitimi, sınır, kavram, mekan