SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 1  2020 İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Tuğba DÜZENLİ, Elif Merve ALPAK

NO Makale Adı
1587127226 PEYZAJ MİMARLIĞI ÇEVRE TASARIM PROJELERİNDE SENTAKTİK VE PRAGMATİK BOYUT İLİŞKİSİ

Peyzaj mimarlığı genel tanımıyla; farklı ölçek ve özelliklerdeki açık mekânların, kullanıcı istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi biçiminde tanımlanır. Peyzaj mimarları yapıların farklılaşan fonksiyonlarına bağlı olarak yapının dış mekân uzantısı, organik bir parçası olan çevresini tasarlamaktadır. Tasarımın temel amaçlarından biri farklı parçaların birleştirilerek bütünün oluşturması böylece güçlü bir organizasyonun yaratılmasıdır. Bu organizasyon yaratılırken doğru ilişkileri kurarak özgün bir tasarım ürünü elde etmek esastır. Bu ilişki de ancak tasarımın hem yararsal açıdan kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması yani pragmatik boyut; hem de estetik açıdan bir kalite oluşturması yani sentaktik boyut ile kurulabilir. Ancak bu şekilde bütüncül tasarımlar yapılarak kullanım düzeyi yüksek başarılı mekânlar oluşturabilir.
Bu bağlamda bu çalışmada, KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 4. Yarıyıl kapsamında gerçekleştirilen Arakale restaurant ve yakın çevresi düzenlemesi konulu öğrenci projeleri pragmatik ve sentaktik boyut yaklaşımı doğrultusunda yararsal ve dizimsel açıdan değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sentaktik- pragmatik boyut, Çevre Tasarımı, İhtiyaç, Etkinlik, Mekân