SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 1  2020 İlkbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, İrem Fulya ÖZKAN

NO Makale Adı
1588890594 REKLAMLARDA KADIN İMGESİNİN MASAL KARAKTERİ OLARAK KULLANIMI: CİF ÜRÜN REKLAM İNCELEMELERİ

Reklamların, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak ya da satın aldırmak amacı ile tasarlanan araçlar olduğu bilinmektedir. Günümüzün değişen tüketim toplumu neticesinde firmalar, ürettikleri ürün ya da sağladıkları hizmetler için çetin bir rekabetçi ortam içindedir. Aynı rekabetçi ortamlarda boy gösteren firmaların, reklam açısından farklı ve yeni yollar denemelerine neden olmaktadır. Bilinen masalların konularını, iyi ya da kötü karakterlerini, ilettiği mesajları reklamlarda kullanmak da bu yollardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kadınların reklamda temsili uzun bir süredir tartışma konusu olmuştur ve geçtiğimiz yıllar boyunca gözle görülür biçimde artış göstermiştir. Ağırlıklı hedef kitlesi kadınlar olarak bilinen ev temizlik ürünleri reklamlarında amaç genellikle ürünün ‘ideal yaşam’ mesajına yardımcı bir eleman şeklinde tasarlanarak tüketiciye iletilmesi şeklindedir.

Çalışmada, CİF Power temizlik ürünü için çekilen seri reklam filmlerinde, masal karakterleri ile özdeştirdiği hedef kitleye, onları hangi bağlamlarda konumlandırarak ürünün vaat ettiği ideal yaşamı göstermeye çalıştığı hususlar incelenmiştir. Kadın imajının, ürün ile hangi bağlantılarda kullanıldığı ve referans alınan masallar ile kurgulanan hikâye arasında nasıl bir bağ kurulduğu değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Reklam, tasarım, kadın imgesi, masal