SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 8, Sayı 2  2020/Sonbahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ufuk SOPAOĞLU

NO Makale Adı
1602703358 SOL KLARNET EĞİTİMİNDE REPERTUVAR BELİRLEME, ÜSLUP-TAVIR VE YORUM GELİŞTİRME BOYUTLARINA DAİR ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

Mesleki müzik eğitim veren yükseköğretim kurumlarında sol klarnet eğitiminde repertuvar belirleme ölçütleri, üslup-tavır, yorum geliştirmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, sol klarnet eğitimi yürüten öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları ile yapılan görüşmelerde ulaşılan veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda sol klarnet eğitiminde düzey ölçütüne göre belirleme yapan öğretim elemanları; Başlangıç seviyesinde, bir öğretim elamanının “batı müziği klarnet metodunu” diğer öğretim elemanın ise “perde baskısı zor olmayan makamlarda eser icrasını” dikkate alarak repertuvar belirledikleri tespit edilmiştir. Orta seviyede, repertuvar belirleme ölçütü olarak, başlangıç düzeyine benzer bir şekilde ortak bir bakış açısında olmadıkları görülmüştür. Bir öğretim elamanının “batı müziği klarnet metodunu” ve diğer öğretim elemanının “başlangıç düzeyine oranla perde baskıları zorlaşan makamlarda eserlerin icrasını” dikkate alarak repertuvar belirledikleri görülmüştür. İleri seviyede, başlangıç ve orta seviyelerden farklı olarak öğretim elemanlarının ortak bir bakış açısına sahip oldukları görülmüştür. Öğretim elemanları repertuvar belirleme ölçütü olarak “perde baskısı zorlaşan makamlarda eserlerin icrasını” dikkate alarak repertuvar belirledikleri ve öğretim elemanları klarnet öğretimi süresince öğrencilerin üslup-tavır, yorum geliştirmesine yönelik yapılması gereken en önemli etkinliğin dinleme olduğu konusunda ortak bir noktada birleştikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Mesleki Müzik Eğitimi, Türk Müziği, Sol Klarnet, Repertuvar, Üslup Tavır, Yorum Geliştirme,