SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 1  2022 / Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Sibel KURTOĞLU

NO Makale Adı
1650455743 SANAT ESERLERİNİN DEKOR VE AKSESUARLARDA KULLANIMININ SANAT YAPITI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Endüstri devrimi ile teknolojinin gelişmesi seri üretimlerin ve tüketim nesnelerinin hızla çoğalmasını sağlamıştır. Sürdürülen yaşamın içerisine fabrikasyon ürünlerinin girmesi, orijinalliğin üretim ile paralel bir şekilde azalması kopya ve taklit ürünlerin artmasına sebep olmuştur. Üretilen nesnelerin arz-talep ilişkisi bağlamında seri üretimleri çıkmış ve ihtiyaçtan kaynaklı üretimler kadar zamanla beğeniye yönelik dekoratif ve süsleme ile ön plana çıkan eserlere dönüşmüştür. Zamanla popüler kültürün beğeni duygusu, günlük kullanım ve tüketim ürünleri üzerinde haz aldığı veya gösterişe dayalı unsurları görme isteği baş göstermiştir. Üretimdeki bu değişim sanat eserleri üzerinden kullanılmaya başlanmış, bireyin sahip olamayacağı birçok ürün ihtiyaç kaynaklı olmayarak beğeni üzerine kişinin haz duygusunu tatmin etmek üzere üretilmiştir. Ulaşılamayacak sanat eserlerinin dekoratif ürünlerde, tekstil ve günlük kullanım eşyalarında sergilenerek kullanılması sanat eserinin değeri üzerinde sorgulamalara sebep olmuştur. Sanat eserlerinin imitasyonlarının, sanatsal olmayan ortamlarda kullanılmasının hem hazır nesne ürününün ticari değerini etkilemiş olması gerçek eserinin de bu pazarlamacı anlayıştan ne derece etkilendiği araştırılmıştır. Hem güncel bir konuyu ele alması hem de sanat eserine bakış açılarının değişimini ele alması bakımından araştırmanın kendinden sonra yapılabilecek konu kapsamındaki araştırmalara kaynaklık etmesi beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı günümüzde, geçmiş dönemlere ait müzelerde sergilenen sanat eserlerinin günlük kullanım ürünlerinde yansıtılmasını araştırmak ve bu kullanımların sanat eserinin değeri üzerinde oluşturduğu farklılaşmayı irdelemektir. Araştırma sonucunda sanat eserlerinin dekoratif ürün ve nesnelerde kullanımının, eserin bilinirliği, reklamı gibi değişkenleri etkilediğini söylemek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Sanat eseri, tüketim ve sanat, hazır nesne, dekorasyon