SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 2  2022/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Ozan Genç

NO Makale Adı
1652996086 NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİNİN MAKAM ve USÛL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Özellikle bir uzun hava türü olarak bozlakların üretildiği kültür şehirleri arasında, Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kırşehir, merkezi bir konumdadır. Kırşehir’in kültür ve müzik şehri olarak tanınmasında, bu kültür ortamında yetişen ve hepsi birbirinden değerli ozanlar büyük öneme sahiptir. Son Abdal olarak bilinen Neşet Ertaş da Kırşehir’in yetiştirmiş olduğu yeri doldurulamaz halk ozanlarından bir tanesidir.
Bu çalışma, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Türk Halk Müziği (THM) Nota Arşivi’nde yer almayan Neşet Ertaş’a ait, tesadüfen seçilmiş dört türkünün makam ve usûl bakımından incelemesini içermektedir. Araştırmada Neşet Ertaş’a ait bu türkülerin Türk Sanat Müziği (TSM) kuramına göre makam ve usûl bakımından belirleyici özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca Kırşehir tarihi, Kırşehir yöresi Türk halk müziği ve önemli temsilcileri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmada Neşet Ertaş türkülerinin hangi makam ve usûl yapısı ile seslendirildiği değerlendirilmiş, yorumlanmış ve bu doğrultuda elde edilen bulguların sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmada tarama modeli kullanılmış, arşiv araştırması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler; Kırşehir, Neşet Ertaş, Türk Halk Müziği, Makam, Usûl.