SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 2  2022/Güz  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Şemseddin Ziya DAĞLI

NO Makale Adı
1662731828 PİCASSO’NUN ESERLERİNDE SEMBOLİZM VE SÜRREALİZM ETKİLERİ

Sanatçılar doğaları gereği içinde yaşadıkları toplumun dinamiklerinden etkilenmekte hem ürettikleri sanat eserleriyle sosyal çevrelerinin ve dünya halklarının yaşamına etki etmektedir. Pablo Ruiz Picasso tartışma götürmeyen bir gerçek olarak etkilenen-etkileyen sanatçıların başında gelmektedir. Çünkü Picasso bir sanatçı olarak yaşadığı devrin sosyal sorunlarını içselleştirmiş ve bu sorunları sahip olduğu çarpıcı sanatsal dili ve özgün tekniğini kullanarak dünya halklarının dikkatine sunmuştur. Sembolizm ve sürrealizm akımları içerisinde eserler üreten ve bu akımlara öncülük eden Picasso yaşamı boyunca insanı hayrete düşüren çalışmalara imza atmıştır. Sürrealizmden önce sembolizmden derinden etkilenen Picasso eserlerindeki konu çeşitliliği ve teknik deneyimleriyle çalışmalarını çağın sanat akımına göre yönlendirmiştir. Sanatçı ruhunun gerektirdiği devinimi engin hayal dünyası ve sürekli geliştirdiği tekniğiyle yansıtan Picasso eserlerinin odak noktasına çoğunlukla insanı almıştır. İnsan ve sosyal çevre arasındaki kontrastlığı temsil eden sembolizm akımı, anlamlı ve derin konulara evrensel nitelikler kazandırmaktadır. Picasso’nun Guernica adlı eseri bu duruma örnek niteliğinde bir çalışmadır. Sanatçı burada savaşın dehşetini güçlü sembolik imgelerle anlatarak belli bir sanatsal hareket ortaya koymuştur. Picasso sembolizmden sonra ise sürrealizm hareketinde, grubun resmi bir üyesi dahi olmamasına rağmen akımın başlatıcılarından biridir. Ruhu ve bilinci özgür kılmak için kurulan bu akım gündelik yaşamın içindeki mutlak gerçek ve gerçeküstü kavramanı ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Resim, Picasso, Sembolizm, Sürrealizm, Guernica, Üç Dansçı, Avignonlu Kızlar