SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 10, Sayı 1  2022 / Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Mine BAŞYURT, Selma TAŞKESEN

NO Makale Adı
1666268312 RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜN ATÖLYE ÇALIŞMA SÜREÇLERİ ÜZERİNE: A/R/TOGRAFİK SORGULAMA

Bu araştırmada Resim-İş Eğitimi Anabilim dalı öğrencilerinin özgün atölye çalışma süreçlerinin, sanat temelli bir araştırma yöntemi olan artografik sorgulama süreci ile takip edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olan sanat temelli ve uygulama tabanlı araştırma yöntemlerinden A/r/tografik yaklaşım ile temellendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2021-2022 öğretim yılı bahar döneminde orta ölçekli bir üniversitenin Resim-İş eğitimi anabilim dalında 4. sınıfta öğrenim gören ve ana sanat atölye dersi alan 7 (6 kadın, 1 erkek) gönüllü öğrencinin katılımı ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu ölçüt (amaçlı) örneklem yolu ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri, A/r/tografik sorgulama sürecinde öğrenciler tarafından çekilen fotoğraflar, yaşam yazmaları, görüşmeler ve süreç sonunda ortaya çıkan sanatsal ürünlerden elde edilmiştir. Sanat temelli bir araştırma yöntemi olan A/r/tografik sürece ilişkin yaşam yazmaları ve öğrenciler ile görüşmeler sonucu oluşan verilerin analizinde nitel veri analizi olan betimsel analiz kullanılmıştır. Sanat temelli ve uygulama tabanlı araştırmanın sonucunda öğrencilerin A/r/tografik süreci algılayıp, anlamlandırabildikleri onlar için farklı ve anlamlı bir süreç olduğu ortaya çıkmıştır. Sorgulamalar ile geçen sürecin sonunda öğrencilerin süreci özgün sanatsal çalışmalarına yansıtabildikleri ve bu ürünler ile kendilerini ifade ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: A/r/tografi, Sanat Temelli Araştırma, Sanat Eğitimi