SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Gültekin AKENGİN, Ahmet FUTTU

NO Makale Adı
1690206698 DENEYSEL TİPOGRAFİDE YENİ YAKLAŞIMLAR, MODÜLER TİPOGRAFİ ÖRNEĞİ

Tarih boyunca bütün gelişmeler gibi tipografi de gelişimini deneyselliğe borçludur. Yazı disiplini üzerine yapılan deneysel çalışmalar tipografiyi günümüze taşımıştır. Geleceğe taşıyacak olanda yine deneysel çalışmalar olacaktır. Deneysel çalışmalar yeni ifade biçimlerine kapı aralamıştır. Bu ifade biçimlerinden bir tanesi de modül temelli üretilen çalışmalardır. Modüler tipografi farklı yöntemler ile çeşitlense de bu makalede ele alınan türü birim tekrarlı modüler çalışmalardır. Farklı tasarımcıların ve tasarım stüdyolarının geliştirdikleri projeler için yapmış oldukları deneysel çalışmalar okuyucuya sunulmuştur. Bu çalışmalarda kullanılan modül temelli tipografik çalışmalar incelenmiş ve modüler tipografinin mesaj iletmedeki yeteneği ve etkisi sorgulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, uygulamalar yapılırken seçilen modüllerdeki çeşitlilik, modül ve yazılan kelime veya kelimeler arasındaki uyumluluk, farklı modül denemelerinin uygulamaya katkıları sorularına cevap aranmıştır. Araştırma alan yazın taraması ile desteklenmiştir. Deneysel tipografi uygulamaları içinde modüler tipografinin de varlığının belirginleşmesi, tipografi alanına ilgi duyan daha çok tasarımcı tarafından fark edilmesi ve modüler tipografinin tasarımcılar ve tasarım öğrencileri tarafından denenmeye teşvik edilmesi araştırmanın önemini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deneysel tipografi, modüler tipografi, grafik tasarımı