SED - Sanat Eğitimi Dergisi
www.sanategitimidergisi.com
Cilt 11, Sayı 1  2023/Bahar  (ISSN: 2147-8007, E-ISSN: )
Pembe AKTÜRK

NO Makale Adı
1696195278 TİPOGRAFİ EĞİTİMİNE ÇALIŞTAYLARIN KATKISI: BİR ÇALIŞTAY ÖRNEĞİ

Tipografi, yazının alıcıya iletilmesi ve etkileyici biçimde sunulmasında kullanılan en değerli iletişim, tasarım unsurudur. Gelişen teknoloji, matbaanın icadıyla birlikte ortaya çıkan tipografi teriminin etki alanı ve sınırlarının hızlı bir şekilde genişlemesini sağlamıştır. Tipografi alanındaki bu gelişimi ve değişimi takip edebilmek planlı eğitim öğretim yılı içindeki ders saatlerinin yanında yapılan ders dışı etkinliklerin artırılmasıyla mümkündür. Bir uygulamalı bilimsel öğretim tekniği olan çalıştaylar; eleştirel, demokratik, esnek, deneye açık, süreç odaklı, işbirlikçi yapılarıyla eğitime katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada, çalıştayların tipografi eğitimine katkısı Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bir gurupla gerçekleştirilen “Fobiler Konulu Tipografi Çalıştayı” üzerinden örneklendirilerek anlatılmıştır. Çalıştay, 2 haftalık bir zaman diliminde haftada 4’er saat olacak şekilde 8 saatlik bir çalışma sürecinde tamamlanmıştır. Bu araştırmaya dahil edilen örnek tasarımlar çalıştayda tasarlanan 21 çalışma arasından rastgele seçilmiştir. Seçilen tipografik çalışmalar “Arithmophobia, Araknofobi, Astraphobia, Apiphobia, Barophobia, Dinofobi, Megalafobi, Microphobia, Nyctophobia, Obesofobi” gibi patalojik korkular hakkındadır. Kısa bir zaman diliminde çalıştay kapsamında hızlı bir şekilde üretilen tipografik fobi afişlerinin çalışılan konu bağlamında ve aynı zamanda tipografinin etkili, yaratıcı, uygun kullanımı hakkında öğrencileri beslediği görülmüştür. Bu doğrultuda öğrencilerin-katılımcıların kendini özgür hissettiği, paylaşarak ürettiği, yaratıcılıkta yeni bağlantılar keşfettiği, deneyimlediği, özgün üretimler yaptığı çalıştayların eğitime dahil edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tipografi, Tipografi Eğitimi, Çalıştay